Оцінка відповідності вимірювальних трансформаторів струму та напруги IME та ESITAS.

Компанія ERGON-ELECTRIC LTD хотіла б з гордістю повідомити про успішне проходження оцінки відповідності трансформаторів струму та напруги виробництва IME (Італія) та ESITAS (Туреччина). Для запуску на ринок України вимірювальних трансформаторів струму та напруги IME (напругою до 1,2 кВ) та ESITAS (напругою до 40,5 кВ) наша команда доклала максимум зусиль від етапу подання заявки для проведення оцінки відповідності до отримання сертифікатів перевірки типів.

ERGON-ELECTRIC LTD для комерційного обліку електроенергії пропонує лише трансформатори, які відповідають вимогам Технічного регламенту № 94 від 13 січня 2016 р.

Усі трансформатори IME та ESITAS для комерційного обліку електроенергії перевіряють у лабораторії ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» та супроводжуються наступним пакетом документів:

 • Копія Сертифікату відповідності (перевірки) типу - документ, який підтверджує, що продукція перевірена незалежним органом оцінки відповідності, і документально доведено її відповідність вимогам технічного регламенту.
 • Оригінал Декларація відповідності - документ, в якому виробник або уповноважена ним особа засвідчує, що трансформатори з вказаними серійними номерами, які поставляється, відповідають вимогам нормативних документів, що входять в доказову базу технічного регламенту.
 • Оригінал Паспорту - це технічний документ з серійним номером трансформатору, який містить дані або схеми для його безпечного підключення, описує основні вузли з наданням габаритних креслень, інформує про засоби безпеки в ході його переробки, утилізації, упаковки, зберігання і транспортування.
 • Знак Відповідності – нанесення маркування на трансформатор у вигляді знаку відповідності та додаткового метрологічного маркування (шифр органу з оцінки відповідності, дату виробництва, тощо).

Слід обов’язково пам’ятати, що усі трансформатори струму, які використовуються для комерційного обліку підлягають періодичній повірці.

 • Трансформатори струму IME мають періодичну повірку 16 років
 • Трансформатори напруги IME мають періодичну повірку 5 років
 • Трансформатори струму ESITAS мають періодичну повірку 5 років
 • Трансформатори напруги ESITAS мають періодичну повірку 5 років

Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих ЗВТ, що перебувають в експлуатації, затверджені наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1747 від 13.10.2016.

Наприклад, для вимірювальних трансформаторів струму та напруги класів напруг 110-154 кВ (до закінчення строку служби) установлено міжповірочний інтервал 10 років; для трансформаторів струму та напруги класів напруг 220–750 кВ (до закінчення строку служби) - 14 років; для інших трансформаторів струму та напруги - 5 років або 16 років, за умови отримання позитивних результатів досліджень показників стабільності та метрологічної надійності відповідно до вимог ДСТУ EN 62059-32-1:2016 - Засоби для електричних вимірювань. Надійність. Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури (EN 62059-32-1:2012, IDT).

Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ), що підлягають періодичній повірці, встановлений постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374 відповідно до частини другої статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

Новий закон встановив і забезпечив три види робіт в метрологічній сфері:

 • оцінка відповідності - розписано нижче;
 • повірка засобів вимірювальної техніки – це сукупність операцій, які включають перевірку, маркування та видачу Свідоцтва про повірку;
 • калібрування засобів вимірювальної техніки - це сукупності операцій, які проводяться для визначення дійсних значень метрологічних характеристик вимірювальних засобів, які не підлягають державному метрологічному контролю і нагляду.

Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) проводиться на відповідність вимогам Технічних регламентів № 163 від 24 січня 2016 р. та N 94 13 січня 2016 р., які затверджені постановою Кабінету Міністрів України.

Оцінку відповідності ЗВТ проводять призначені Мінекономрозвитку України органи з оцінки відповідності, а оцінку відповідності ЗВТ вимогам нормативних документів – органи, акредитовані Національним агентством з акредитації України.

Для проведення оцінки відповідності ЗВТ вимогам нормативних документів за вибором виробника або уповноваженим його представником застосовується наступні модулі або їх комбінацій - B і F (F1), В і D (D1), В і Е (Е1), Е, G, F, F1:

 • модуль В: перевірка (експертиза) типу./li>
 • модуль F: відповідність типові на основі перевірки ЗВТ
 • модуль F1: відповідність на основі перевірки ЗВТ
 • модуль D: відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу
 • модуль D1: забезпечення якості виробничого процесу
 • модуль Е: відповідність типові на основі забезпечення якості ЗВТ
 • модуль Е1: забезпечення якості контролю та проведення випробувань готових ЗВТ
 • комбінація модулів В і D (D1) включає в себе перевірку типу (відповідають вимогам НД) а також перевірку забезпечення якості виробничого процесу
 • комбінація модулів В і F (F1) включає в себе перевірку та відповідність типові (відповідають вимогам НД ) на основі перевірки ЗВТ
 • комбінація модулів В і Е (Е1) включає в себе перевірку та відповідність типові (відповідають вимогам НД ) а також перевірку забезпечення якості готових ЗВТ

Реєстр засобів вимірювальної техніки оприлюднюється на сайті ДП «Укрметртестстандарт».

У реєстрі міститься інформація про типи засобів вимірювальної техніки, які затверджені (пройшли оцінку відповідності) та на які було видано сертифікат перевірки типу засобів вимірювальної техніки.

Последнее изменение Пятница, 24 Апрель 2020 20:41

О Компании

 • Компания ERGON-ELECTRIC

  Компания «ERGON-ELECTRIC» – это прямые поставки от производителя и собственные складские запасы, которые нам помогут обеспечить полное сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования на рынок Украины.

   

ООО «ЭРГОН-ЭЛЕКТРИК»

03142, Украина, г. Киев,
ул. Академика Кржижановского 4, офис 504.,
тел. / факс +38 (044) 394 - 54 - 04

Будьте в курсе событий!

Подпишитесь на новости компании!